Garibaldi, HCQL, 191

Basfakta:
 • Svensk signal: HCQL
 • Svenskt reg. nr.: 191
 • Längd: 85,60 fot
 • Bredd: 23,67 fot
 • Djup: 9,60 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 63,78 svåra läster eller 36,74 nyläster
  • 1862: 59,38 svåra läster eller 34,2 nyläster
  • 1866: 35,5 nyläster eller 111,81 registerton
  • 1877: 110,33 ton
  • 1881: 109,57 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1860
Byggd i Påskallavik av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget E & N Callerström i Påskallavik. Till huvudredare utsågs handlaren Erik Callerström. Hemort Påskallavik.
Första fribrev utfärdat 6/7 1860.

1863-02-26
Ett partrederi i Viken köper fartyget och till huvudredare utses sjökaptenen Hans Nilsson. Fartyget hemort ändras till Viken.

1869-02-12
Sjökaptenen Johannes Fröberg i Arildsläge blir fartygets huvudredare när ett partrederi köper fartyget för 4500 riksdaler riksmark. Ny hemort Arildsläge.

1877-04-20
Ett partrederi i Pålsjö blir fartygets nya ägare och rederiet utser ryttmästaren G. A. Follin i Pålsjö till ny huvudredare. Hemort för fartyget blir Pålsjö.

1884-03-22
Fartyget köps av ett partrederi i Helsingborg med befraktningsagenten Axel Pyk som huvudredare. Ny hemort blir Helsingborg.

1892-05-20
Skepparen Lars Petter Magnusson är huvudredare för ett partrederi i Helsingborg som blir fartygets nya ägare. Hemort Helsingborg kvarstår.

1894-08-19
Under resa från Räfsö i Finland mot Kiel med trälast grundstötte fartyget vid Möjan i närheten av Sandhamn. Fartyget troligen vrak.

Noterbart är att fartyget finns med i Sveriges skeppslista för 1908 trots att det sannolikt utdömdes vid grundstötningen 1894. Några mönstringar i fartyget i Helsingborgs sjömanshus efter 1894 finns ej.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Helsingborgs Dagblad 1894-08-21
 3. Sveriges skeppslista
 4. Helsingborgs sjömanshus, Mönstringsliggare