David, HPQJ, 1562

Basfakta:
 • Svensk signal: HPQJ
 • Svenskt reg. nr: 1562
 • Längd: 64 fot
 • Bredd: 20,5 fot
 • Djupgående: 6,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1879: 48,47 ton
  • 1894: 39,11 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1879
Byggd på Bussviks varv i Misterhult av skeppsbyggmästaren M. Petersson för ett partrederi i Misterhults socken med Johan August Karlsson i Bussvik som huvudredare. Fartyget hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 17/6 1879.

1880-11-17
Fartyget säljs till skepparen Oskar Karlsson i Kärrsvik, Misterhult och som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartygets hemort blir Kalmar.

1882-04-11
Skepparen på Styrsö, Cornelius Petersson köper ensam fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Styrsö.

1897-03-23
Ett partrederi i Jonstorp med skepparen Axel Kullenberg i Jonstorp som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Jonstorp.

1900-03-02
Fartyget köps av ett partrederi i Halmstad med handlaren Anders Johansson som huvudredare. Fartygets hemort blir nu Halmstad.

1903-10-08
Under resa från Halmstad mot Nykjöbing i Danmark med en last av timmer grundstötte fartyget på Källran norr om Torekov och blev totalt vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat