Laura, HBKL, 2294

Basfakta:
 • Svensk signal: HBKL
 • Svenskt reg. nr.: 2294
 • Längd: 77,9 fot
 • Bredd: 20,6 fot
 • Djup: 9,76 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 28,5 nyläster eller 91,55 registerton
  • 1870: 102,25 ton
  • 1894: 95,15 registerton
  • 1897: 97,53 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1854
Byggd i Holland.

1867
Efter att under engelsk flagg som Delia hemmahörande i Dundee, under resa från Alloa mot Fårösund med en last av kol strandat 8/4 och blivit vrak vid kyrkviken på Fårö köpte handlaren E. J. Grubb Jr. fartyget och reparerade det till fullt sjövärdigt skick. Han var ensam ägare och då även huvudredare. Hemort blev Visby.
Första fribrev utfärdat 3/9 1867.

1868-06-19
Ett partrederi i Klintehamn med handlaren Carl Smitterberg som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemmahamn blir Klintehamn.

1896-09-11
Skepparen Karl Johan Nilsson i Oskarshamn köper ensam fartyget för 3.000 kronor och blir även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1901
Uppgifter i Oskarshamnstidningen att fartyget sålts till J. E. Pettersson i Västervik för 4.000 kronor. Den informationen saknas helt i Nationalitets- och registreringscertifikatet.

1902-04-03
Enligt meddelande till Kommerskollegium anger Karl Johan Nilsson att fartyget förändrats till pråm i Västervik och utgår därmed ur registret. Oskarshamnstidningen vid tiden anger att fartyget sålts 1901 till Västervik. Certifikatet saknar den försäljningen.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1901-02-06
 3. Gotlands Tidning 1867-04-12