Albert, HJLQ, 416

Basfakta:
 • Svensk signal: HJLQ
 • Svenskt reg. nr.: 416
 • Längd: 66,11 fot
 • Bredd: 20,32 fot
 • Djup: 8,96 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 34,84 svåra läster
  • 1866: 21 nyläster eller 67,92 registerton
  • 1872: 67,74 ton
  • 1881: 71,1 ton
  • 1894: 65,2 ton
  • 1916: 69,34 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Karlshamn av skeppsbyggmästaren O. Bengtsson för ett partrederi i Höganäs med skepparen Pehr Andersson från Höganäs som huvudredare. Hemort troligen Höganäs.
Första fribrev utfärdat 8/5 1857.

1872-10-15
Ett partrederi i Brantevik med skepparen Tufve Ingvarsson som huvudredare är nya ägare till fartyget. Hemort Södra Brantevik.

1893-03-28
Enligt utfärdat certifikat är hemort nu Brantevik. I övrigt inga ändringar.

1900-03-09
Ett partrederi i Mönsterås köper fartyget och utser sjökapten Gustaf Oskar Bergström till huvudredare. Ny hemort blir Mönsterås.

1908-05-18
Ett nytt partrederi köper fartyget och huvudredare är skepparen Carl Johan Johansson i Mönsterås. Hemort oförändrad.

1913
Fartyget säljs till O. N. Lagerstedt i Stockholm. Tydligen har detta ej anmälts till kommerskollegium av nye ägaren eftersom förre ägaren på förfrågan 1915 från kommerskollegium meddelat detta.

1915-04-07
Erik Olssons Trävaru AB i Stockholm köper fartyget som får Stockholm som hemort. Någon huvudredare har ej redovisats.

1915-08-10
Karl Anderssons Ångvedsågeri & Kolimport köper fartyget som avriggas och förändras till pråm varpå det utgår ur registret.

1917-18?
Pråmen säljs vidare till C. J. Beckman i Stockholm och namnändras till Atlas.

1919-09-15
Nu ägs pråmen av Erik Dahl i Stockholm.

Ytterligare information om fartygets öde saknas. Har du information du vill delge, kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat