Carl

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 108,15 fot
  • Bredd: 24,50 fot
  • Djupgående: 11,50 fot
  • Dräktighet: 98,25 svåra läster
  • Riggning/typ: brigantin
Historik:

1855
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handlaren Nils Peter Maurin i Döderhultsvik som även blev huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 11/7 1855.

Detta är det enda som finns i fribrevet om brigantinen Carl. Det senaste dokument i fribrevet är daterat juli 1855 och gäller utfärdandet av själva fribrevet. Inget dokument i fribrevet anger något om namnändring, försäljning eller haveri för fartyget. Inte heller mönstringsliggaren i Kalmar sjömanshus ger något senare datum än 12/9 1855.
Har du information som du vill delge mig, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev.
  2. Calmarposten 29/9 1855.
  3. Kalmar sjömanshus, Mönstringsliggare 1855-56