Julius

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 108,2 fot
  • Bredd: 24,7 fot
  • Djupgående: 11,2 fot
  • Dräktighet:
    • 1855: 89,75 svåra läster
  • Riggning/typ: brigantin
Historik:

1855
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för varvets egen räkning och med handlaren Isak Erik August Lundberg som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 19/6 1855.

Fribrev återsänt samma år till Kommerskollegium då fartyget blivit sålt i Köpenhamn.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt fribrevsdiarier