Julius

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 108,2 fot
  • Bredd: 24,7 fot
  • Djupgående: 11,2 fot
  • Dräktighet:
    • 1855: 89,75 svåra läster
  • Riggning/typ: brigantin
Historik:

1855
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för varvets egen räkning och med handlaren Isak Erik August Lundberg som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 19/6 1855.

Detta är det enda som finns i fribrevet om brigantinen Julius. Det senaste dokument i fribrevet är daterat juni 1855. Inget dokument i fribrevet anger något om namnändring, försäljning eller haveri för fartyget.
Har du information som du vill delge mig, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev