Nohrborg, HDNL, 2099

Basfakta:
 • Svensk signal: HDNL
 • Svenskt reg. nr.: 2099
 • Längd: 96,6 fot
 • Bredd: 24,6 fot
 • Djup: 10,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1878: 147,95 ton
  • 1882: 145,90 registerton
  • 1895: 137,77 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1878
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Nils Larsson för skepparen Nils Peter Dahlgren i Figeholm som ägde fartyget ensam och även var huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 21/4 1879.

1897-05-25
Då förre ägaren avlidit och fartygets ägande genom arv övergått till efterlevande så redas nu fartyget av ett partrederi med handlaren Gustaf Vilhelm Hammarberg som huvudredare. Hemort fortfarande Figeholm.

1907-12-31
Efter att fartyget varit upplagt under några år blev det avmastat och att det senare delvis var söndersprängt och ej i någon form kunde nyttjas, intygas av huvudredaren 21/11 1907. Avfördes ur registret vid angivet datum.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat