Frode, HQKT

Basfakta:
 • Dansk signal: NFPB
 • Svensk signal: HQKT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 88,55 fot
 • Bredd: 24,9 fot
 • Djupgående: 14,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1881: 184 ton
  • 1882: 187,73 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1843
Byggd på varv i Svaneke på Bornholm av skeppsbyggmästaren Jens Müller Nansen för fabrikören Peter F. Heerning i Köpenhamn. Fartygets namn Frode.

1876
Ägs av ett partrederi i Assens på Fyn.

1881-03-18
Ett partrederi i Helsingborg med vice konsuln Carl Henckel som huvudredare köper in fartyget till Sverige. Ny hemort blir Helsingborg.

1890-04-14
Nya ägare blir för 4500 kronor ett partrederi i Oskarshamn där bleckslagaren Karl Johan Löfgren är huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1894-10-14
Strandade och blev vrak på Anholt under resa Hartlepool – Trelleborg med kol. Besättningen räddades av en fiskebåt och ilandsattes i Helsingör.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1894-10-16
 3. Danmarks skibslister
 4. http://www.jmarcussen.dk
 5. https://vragwiki.dk