Anna Sophie, JMGC, 3885

Bild från M/S Museet for Søfart, Helsingør. (Bild nr 000038806).
CC-BY-NC-SA.
Basfakta:
 • Norsk signal: –
 • Dansk signal: NBWF
 • Svensk signal: JMGC
 • Svenskt reg. nr.: 3885
 • Längd: 29,57 meter
 • Bredd: 7,30 meter
 • Djup: 3,43 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 155,5 nrt (DK)
  • 1895: 149 nrt (DK)
  • 1901: 144,82 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1868
Byggd på O. P. Moes værft i Kristiansand, Norge, fick namnet Plus och ägdes av A/S Plus i Kristiansand.

1880
Fartygets hemort nu angiven till Mandal. Ägare/huvudredare ej definierad

1887
Nu med hemmahamn Arendal. Även här utan definierad ägare/huvudredare.

1893
Nu såld till Fredrikshamn i Danmark. Ägare och eller huvudredare är en P. Schou i Fredrikshamn. Namnändrad till Anna Sophie.

1901
Ny ägare och eller huvudredare är Jacob Johan Knutzen i Fredrikshamn.

1901-06-11
Köps in till Sverige för 5.250 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Johan Svensson som huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1903-05-14
Ett nytt partrederi i Oskarshamn köper nu fartyget på offentlig auktion för 4.000 kronor och till ny huvudredare utses handlaren Oskar Jansson Slettengren från Kolberga, Döderhult. Hemort som tidigare.

1907-03-11
Handlaren Jöns Fredrik Olsson i Böljerum, Gladhammar är ny och ensam ägare samt huvudredare till fartyget. Ny hemort blir Verkebäck.

1909-05-12
Skeppsredaren Ernst Beckman i Kivik blir ny ägare. Han äger ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Kivik.

1909-07-26
Under resa från Härnösand mot Kiel strandade fartyget vid Grönsund på Falster, kondemnerades senare i Kiel och avfördes ur svenskt register.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister
 3. Danmarks skibslister
 4. https://kulturnav.org