Hugo

Basfakta:
 • Dansk signal: NBFK
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 72,30 fot
 • Bredd: 22,90 fot
 • Djup: 8,35 fot
 • Dräktighet:
  • 1854: 41,25 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1854
Byggd i Korsudden, Ryssby av skeppsbyggmästaren C. G. Norström för ett för ett partrederi med friherren Adam Christian Raab i Ryssbylund som huvudredare. Fartygets hemort troligen Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 9/5 1854.

1865-04-25
Samtliga andelar i fartyget köps av sjökaptenen J. P. Blomberg i Mönsterås som tidigare varit fartygets delägare och befälhavare. Som ensam ägare blev han även huvudredare och fartygets hemort blev Mönsterås.

1868-06-18
Fartyget sålt till Rasmus Williamsen Bom i Helsingör.

1868-10-20
Fartyget förliste i Östersjön under resa från Sundsvall mot Randers.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. http://www.jmarcussen.dk