Carolina, HCJD

Basfakta:
 • Svensk signal: HCJD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 60,30 fot
 • Bredd: 21,20 fot
 • Djupgående: 9,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1830: 28 svåra läster
  • 1831: 37,51 svåra läster
  • 1841: 37,68 svåra läster
  • 1866: 24 nyläster eller 76,29 registerton
 • Riggning/typ: Galeas
Historik:

1830
Byggd på varv i Bergkvara av skeppsbyggmästaren Anders Södergren för skepparen Håkan Sjögren i Bergkvara.
Fribrev ej utfärdat.

1831-07-05
Ett partrederi i Malmö är fartygets nya ägare och som huvudredare utses handlaren Lorenz Isak Bager i Malmö. Hemort troligen Malmö.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1848-04-27
Kofferdiskepparen Carl Andersson är huvudredare i det partrederi i Kalmar som blir nya ägare. Ny hemmahamn blir Kalmar.

1855-04-26
Ett partrederi i Mönsterås med handlaren Johan Ludvig Rosén som huvudredare är fartygets nya ägare. Hemort Mönsterås..

1868-07-03
Skepparen Johan Adolf Löfqvist i Boslätt, Mönsterås köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort troligen Boslätt eller Mönsterås.

1869
Fartyget försvinner med man och allt under året. Det saknas information om när, hur eller var det inträffade.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev