Betty, HMGS, 1233

Basfakta:
 • Svensk signal: HMGS
 • Svenskt reg. nr: 1233
 • Längd: 94,6 fot (28,18 meter)
 • Bredd: 22,25 fot (6,59 meter)
 • Djupgående: 9,85 fot (2,91 meter)
 • Dräktighet:
  • 1875: 120,05 ton
  • 1876: 125,83 registerton
  • 1896: 117,01 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1875
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Olaus Olsson för sjökapten Seth Wickberg i Oskarshamn som då även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 28/4 1875.

1887-05-11
Ett nytt partrederi i Oskarshamn med två deltagare äger nu fartyget. Handlaren Olof Wingren utses till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1889-04-24
Efter förändringar i äganderätten till fartyget utses sjökaptenen Frans Rosenström till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1894-04-19
Återigen ändringar i rederiet och som huvudredare återkom vice konsuln Olof Wingren. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1896-04-15
Till ny huvudredare utses handlaren Johan Peter Wingren i Oskarshamn.

1898-03-02
Ett partrederi med fyra deltagare i Västervik köper fartyget och utser befraktningsagenten Knut Albin Sixten Petersson till huvudredare. Ny hemort Västervik.

1900-11-10
I ett meddelande från norske och svenske generalkonsuln i London till kommerskollegium anges att fartyget sålts på offentlig auktion till Engelsk köpare varför fartyget skall avregistreras från svenskt register.

Vidare öden ej kända

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista