Adéle

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 105,25 fot
 • Bredd: 28,5 fot
 • Djupgående: 12,20 fot
 • Dräktighet:
  • 1852: 119,75 svåra läster
  • 1854: 126,41 svåra läster
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1852
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik. Huvudredare var handlaren Gustaf Johansson. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 14/5 1852.

1870-06-17
Under resa från Bristol mot Oskarshamn i barlast gick fartyget på grund vid S:t. Ives bukten vid Englands södra udde och hastigt sjunkit. Styrman och tre ur besättningen drunknade.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Aftonbladet 23/6 1870