Anna, HBGF

Basfakta:
 • Svensk signal: HBGF
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 72 fot
 • Bredd: 22,8 fot
 • Djup: 7,85 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 81,57 engelska registerton
  • 1870: 25,5 nyläster
  • 1875: 73,66 ton
  • 1882: 71,83 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Fartyget är byggt okänt år i Roslagen och före inköpet till Borgholm gick som slup under namnet Sofi.

1867-07-25
Ett partrederi på Öland med hemmansägaren Peter Svensson i Stora Rör som huvudredare köper fartyget och förbygger det i Timmernabben med J Norström som skeppsbyggmästare. Fartyget ändras från slup till skonare och namnändras från Sofi till Anna. Hemort blir Borgholm.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1870-04-08
Den i Kalmar bosatte sjökaptenen Carl Johan Sjögren köper för 6500 Rd Rmt ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Kalmar.

1872-02-23
Ett partrederi Simrishamn köper fartyget och utser grosshandlaren Johan Daniel Björkegren till huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

1879-04-25
Fartyget köps av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Karl Herman Maurin som huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1888-05-04
Skepparen Julius Nilsson i Simrishamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Fartygets hemort blir återigen Simrishamn.

1888-12-01
Strandade och blev vrak på Hesselö under resa från Varberg mot Vejle med en last av trä. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev