Josephina

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 61,65 fot
  • Bredd: 21,00 fot
  • Djupgående: 8,63 fot
  • Dräktighet: 29,46 svåra läster
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1848
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi i Döderhultsvik med handlaren Isak Erik August Lundberg som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 13/6 1851.

1851-06-13
Fartyget köps av sjökaptenen Johan Erik Hagström i Döderhultsvik, som blir ensam ägare och då även huvudredare. Hemort som tidigare.

1853-06-??
Svenska konsulatet i Rönne på Bornholm meddelar Kommerskollegium 18/6 1853 att fartyget förolyckats vid Svaneke på Bornholm. Besättningens öde eller datum för haveriet anges ej.

Källor:
  1. Kommerskollegium, fribrev
  2. Kalmar Rådhusrätt och Magistrat, mät- och bilbrev