Carl Leopold

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: .
  • Längd: 73,45 fot
  • Bredd: 21,35 fot
  • Djupgående: 8,72 fot
  • Dräktighet: 38,42 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1850
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av en ej namngiven skeppsbyggmästare för ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik och med handlaren J. Widegren i Döderhultsvik som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 21/5 1850.

1851-08-14
Ett nytt partrederi med tre deltagare i Döderhultsvik köper fartyget och utser handlaren Johan Gustaf Engström till ny huvudredare. Hemort fortfarande Döderhultsvik.

1853-06-10
Enligt brev till kommerskollegium från S:t Petersburg så har fartyget sålts i S:t Petersburg till en icke definierad utrikes köpare. Mönstringsrulla, fribrev och alla skeppshandlingar återsändes till kommerskollegium.
Fartyget troligtvis namnändrat till “Samulet” och med samma kapten som under tidigare namnet Carl Leopold. Nationalitet okänd.

Har du ytterligare information, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Stockholms Dagblad 14/6 1853