Concordia, HBJQ, 1398

Basfakta:
 • Svensk signal: HBJQ
 • Svenskt reg. nr.: 1398
 • Längd: 145 fot
 • Bredd: 31 fot
 • Djup: 16,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 140 nyläster eller 395,59 registerton
  • 1887: 415,42 registerton
  • 1894: 392,62 ton
 • Riggning/typ: skepp
Historik:

1867
Fartyget är byggt på Nynäs varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Johan Truelsson för ett partrederi på orten med handlaren Johan Ludvig Rosén som huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 20/8 1867.

1871-04-13
Ett partrederi i Helsingborg med handlaren Axel Pettersson som huvudredare köper fartyget och hemorten blir Helsingborg.

1887-07-13
Ett partrederi med sjökaptenen Jöns Petter Andersson blir fartygets nya ägare. Fartygets nya hemort blir Höganäs.

1894-07-19
Rederiet ändrar hemort till Helsingborg. I övrigt inga ändringar.

1895-12
Fartyget som var på resa från Sverige mot East London i Sydafrika med trälast grundstötte vid ingång till hamnen i East London så illa att det kondemnerades. Fartyget och inventarier såldes på auktion.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Öresundsposten 1896-01-29