Karolina, -, 3818

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: 3818
  • Längd: 17,82 meter
  • Bredd: 5,64 meter
  • Djupgående: 2,15 meter
  • Dräktighet: 39,42 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1901
Byggdes vid Carl Thoréns varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med tretton deltagare i Brantevik med lantbrukaren Mårten Persson i Gislöv som huvudredare. Fartygets hemort blev Brantevik.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 2/4 1901.

1902-03-05
Rederiet utser som ny huvudredare skepparen Bengt Jönsson i Brantevik. Inga andra ändringar.

1907-03-08
Fartyget säljs till ett partrederi med två deltagare i Fiskebäckskil där sjömannen Artur Waldemar Persson i Skaftö utses till huvudredare. Fartyget nya hemort blir Fiskebäckskil.

1908-05-14
Rederiet anmäler att fartyget blivit motorskonert och att det ommätts till 37,33 nettoregisterton. Inga övriga ändringar.

1911-10-03
Sjökaptenen Konrad Gustaf Werner Beurling i Margreteberg, Värnesnäs socken i Skaraborgs län köper för 4.300 kronor ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemorten blir Margreteberg.

1919-05-25
Fartyget säljs till Värnersnäs Egendom, herrar Hirsch & Midsem, för 10.500 kronor men affären godkändes tydligen inte av Kommerskollegium förrän 1/8 1921, detta eftersom de nya ägarna var norska medborgare och att fartyget skulle få Oslo som hemmahamn så krävdes ett exportgodkännande.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista