Albertina

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 53,89 fot
  • Bredd: 19,75 fot
  • Djupgående: 6,48 fot
  • Dräktighet:
    • 1844: 24 svåra läster
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1844
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Nils Peter Ekvall i Döderhultsvik, som troligen ägde fartyget ensam och blev då dess huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Fribrev från 1844 saknas.

1849-04-17
Nu ägs fartyget av ett partrederi i Döderhultsvik med tre deltagare och med Nils Peter Ekvall som huvudredare. Hemort fortfarande Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

Detta är det enda som finns i fribrevet om slupen Albertina. Det senaste dokument i fribrevet är daterat april 1849 och gäller utfärdandet av själva fribrevet. Inget dokument i fribrevet anger något om namnändring, försäljning eller haveri för fartyget.
Har du information som du vill delge mig, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev