Nils Gustaf

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 61,4 fot
 • Bredd: 21,3 fot
 • Djupgående: 6,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1839: 29,23 svåra läster
  • 1847: 39,5 svåra läster
  • 1849: 36,16 svåra läster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1835
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Peter Ljungdahl för ett partrederi i Döderhultsvik med tre deltagare men utan angiven huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Fribrev saknas.

1845-04-15
Fartyget tillhör handlaren Isak Erik August Lundberg i Döderhultsvik som även då är huvudredare. Hemort fortfarande Döderhultsvik.
Fribrev utfärdat vid datum ovan.

1847-04-06
Nytt fribrev efter att fartyget förbyggts på varv i Döderhultsvik av skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen. Fartyget ommätt till 39,5 svåra läster. Försäljningen av andel i fartyget gör att det nu redas av ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik.

1849-04-28
Fartyget omtacklat i Döderhultsvik till skonert. I övrigt inga ändringar.

1861-03-26
Efter förändringar av ägare till fartyget, fortfarande två deltagare i partrederiet, utses handlaren Nils Wijkström till ny huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

Det sista som hittas om fartyget är att det rapporteras i Göteborgs Handels & Sjöfartstidning att det lämnade Warnemünde för Oskarshamn 27/11 1862. Besättningen avmönstrade i Oskarshamn 2/12 1862.
Efter detta finns inget som anger om fartyget sålts, ändrat namn, havererat eller huggits upp varför slutligt öde ej kan anges.
Har du information, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels & Sjöfartstidning 5/12 1862
 3. Oskarshamns sjömanshus, Mönstringsliggare