Angantyr

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 91,25 fot
 • Bredd: 27,15 fot
 • Djupgående: 11,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1848: 96,79 svåra läster
  • 1852: 103,66 svåra läster
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1848
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren L. J. Berggren för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik och med Gustaf Johansson som huvudredare. Hemmahamn Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 19/5 1848.

1848-09-19
Fartyget tillhör vice konsuln L. M. Eneqvist i Visby som då även var huvudredare. Hemort Visby.

1856-04-21
Under resa med kol från Newcastle mot Kronstadt strandade fartyget på danska kusten vid Stenbjerg söder om Hanstholm. Besättningen räddades men fartyget fylldes med vatten och lasten förlorades. Fartyget ansågs som vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Aftonbladet 1856-05-03