Yenny, HBVC

Basfakta:
 • Svensk signal: HBVC
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 74,59 fot
 • Bredd: 21,44 fot
 • Djupgående: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1863: 43 svåra läster
  • 1866: 25,05 nyläster eller 82,93 registerton
  • 1878: 74,05 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1863
Byggd på Nynäs varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Samuel Nilsson för handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås och som ensam ägare även var huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 8/6 1863.

1868-05-05
Ett partrederi i Sölvesborg med grosshandlaren Nils Holm som huvudredare bli fartygets nya ägare. Ny hemort blir Sölvesborg.

1880-04-13
Fartyget köps av ett part rederi i Pukavik med handlaren Elof Magnusson son huvudredare. Ny hemort blir Pukavik.

1882-03-21
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget så att han med det blir ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1886-03-02
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1890-07-22
Under resa från Kalmar mot Odense strandade fartyget väst om Gisselöre fyr vid Kalundborg fjord. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev