Hilding, HKGT

Basfakta:
 • Svensk signal: HKGT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 149,5 fot
 • Bredd: 25,58 fot
 • Djupgående: 14 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 60,5 nyläster eller 201,2 registerton
  • 1877: 274,17 ton
  • 1882: 288,83 registerton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1873
Byggd som ångskonert på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Sven Olsson som nybygge 114 för Sydöstra Sveriges Ångfartygs Rederibolag i Kalmar och där skeppsmäklaren Ernst Laurentius Bolin i Kalmar utsågs till huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 1873-06-13.

1879-04-15
Rederiet utser lotsåldersmannen Carl Victor Kinnaman, Kalmar till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1884-02-29
Handlaren August Söderström i Kalmar blir av rederiet utsedd till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1889-04-06
Fartyget köps ensam av Anders Wilhelm Balkenhausen i Sölvesborg. Han blir även huvudredare. Ny hemort Sölvesborg.

1889-05-22
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Sölvesborg. Hemort och huvudredare som tidigare.

1890-07-19/20
Under resa från Halmstad mot Hamburg med en last av trä och gatsten, kolliderade fartyget natten 19-20 juli vid Cuxhaven på Elbe med den Engelske ångaren Persian Prince och sjönk genast. Två personer ur besättningen drunknade.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”