Marie, -, 374

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: 374
 • Längd: 14,87 meter
 • Bredd: 5,08 meter
 • Djupgående: 1,85 meter
 • Dräktighet:
  • 1890: 30,58 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

Byggd i Danmark okänt år och på okänd plats och av okänd byggmästare.

Fartyget kan vara jakten Marie, byggd i Steinberghaff 1855 och vid tiden för försäljningen till Sverige tillhörig H. Larsen (Lilleh.), Rødvig samt med signal NMBC.
Stor osäkerhet om det är samma fartyg, därför gäller t.v. okänd byggplats och år.

1890-04-09
Ett partrederi i Simrishamn köper in fartyget till Sverige, liggande i Köpenhamn och med Rödvig som hemort, och som huvudredare utses grosshandlaren Johan Daniel Björkegren i Simrishamn. Hemort Simrishamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1899-05-20
Skepparen Anders Petter Olsson på Vinö, Misterhult köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Misterhult.

1918-09-14
Fartyget köps av AB Västerviks Glasbruk. Någon huvudredare har ej angivits. Ny hemort Västervik.

1922-02-15
Intyg från Västerviks Nya Varvs AB att fartyget kondemnerats och omöjlig att iståndsättas.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Danmarks skibslister