Thor, HLMV, 895

Basfakta:
 • Svensk signal: HLMV
 • Svenskt reg. nr: 895
 • Längd: 110 fot (30,46 meter)
 • Bredd: 25,4 fot (7,02 meter)
 • Djupgående: 12,2 fot (3,60 meter)
 • Dräktighet:
  • 1874: 70 nyläster eller 210,07 registerton
  • 1877: 223,19 registerton
  • 1892: 221,47 registerton
  • 1895: 213,51 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1874
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med åtta deltagare i Oskarshamn och med sjökapten Johan Erik Hagström i Oskarshamn som huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 12/4 1874.

1894-02-06
Efter att samtliga övriga andelar i rederiet köpts av sjökapten Johan Erik Hagström är han nu ensam ägare och är då fortsättningsvis också huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1898-03-16
Fartyget köps av skepparen Pål Persson i Helsingborg som då även blir huvudredare. Fartygets nya hemort är Helsingborg.

1906-12-??
Inkom, efter strandning i Nordsjön, till Klevens hamn i Mandal, Norge där fartyget kondemnerades 19/12 av sjörätten i Mandal efter besiktning.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat