Onward, HPQC

Basfakta:
 • Engelsk signal: JKVW
 • Engelskt reg. nr: 5745
 • Svensk signal: HPQC
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 106,22 fot
 • Bredd: 23,34 fot
 • Djupgående: 11,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1879: 177,28 ton
  • 1882: 187,43 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1854
Byggd i Plymouth, England för J. Shilston, Plymouth.

1871
Fartyget ägs/redas av Ball & Co i Plymouth.

1875
Hosking & Co i Plymouth är ägare/redare till fartyget.

1879-06-09
Köps in till Sverige av ett partrederi i Göteborg med skeppsmäklaren Edvard Pettersson som huvudredare. Hemort Göteborg.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1881-09-06
Handlaren Per August Asplund som blir huvudredare i ett partrederi i Oskarshamn vilka blir nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Oskarshamn.

1887-04-05
Efter tidigare huvudredarens konkurs så utses delägaren och fabrikören Per Henrik Hoffman ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1887-04-26
Fartyget säljs till sjökapten Peter Richardsson i Stockholm och som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort blir Stockholm.

1887-10-11
Strandade vid västra Agger på danska västkusten under resa från Swansea mot Stockholm med en last av kol. Besättningen räddades av fiskare. Fartyget ansågs som vrak

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Lloyds Register