Björn, HQGF

Basfakta:
 • Svensk signal: HQGF
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 81,9 fot
 • Bredd: 21,65 fot
 • Djup: 11,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1880: 146,6 ton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1818
Byggd i Wismar i Tyskland.

Historik före inköpet till Oskarshamn ej känd.

1880-08-17
Köps av ett partrederi i Oskarshamn med sjökaptenen Johan Erik Hagström som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev som datum ovan.

1882-11-05
Under resa från Newcastle mot Rödvik i Danmark med en last av kol och i storm gick fartyget läck och sjönk. Kaptenen vägrade att låta sig räddas utan följde fartyget till botten. Övriga besättningen räddades och ilandsattes i Kristiansand i Norge.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister
 3. Dagens Nyheter 1882-11-16