Kristian, HCJM, 1785

Basfakta:
 • Dansk signal: NDBT
 • Svensk signal: HCJM
 • Svenskt reg. nr.: 1785
 • Längd: 65,20 fot
 • Bredd: 20,20 fot
 • Djup: 7 fot
 • Dräktighet:
  • 1868: 19,5 nyläster eller 63,77 registerton
  • 1876: 61,53 ton
  • 1892: 59,67 ton
  • 1894: 54,85 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1868
Fartyget är byggt på Ekenäs varv av skeppsbyggmästaren A. F. Bring för skepparen Olof Olsson i Ekenäs. Han var ensam ägare och huvudredare. Hemort blev Ekenäs.
Första fribrev utfärdat 10/7 1868.

1869-08-30
Fartyget köps i Nexö av handlaren P. Berg i Nexö, Bornholm för 3900 Danska Riksmynt. Fartygets namn bibehölls och hemort blev Nexö.

1876-03-28
Ett partrederi i Simrishamn med handlaren Adolf Thulin som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Simrishamn.

1903-03-26
Efter förändringar i rederiet så utses skepparen Håkan Esbjörnsson i Simrishamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1904-02-13
Skepparen Karl Karlsson i Bjurhid, Bussvik, Misterhult köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Kärrsvik, MIsterhult.

1912
Fartyget avriggades till pråm 1911 och såldes till firman Wahlman & Hähnel & Co i Stockholm vilket bekräftades i augusti 1912 då det avregistrerades

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Med Sejl, Damp & Motor. Bornholmska skepp 1850-1998 (ISBN 87 88179 35-4)