Titania, JHKR/SGWI, 3125

Bild från Sjöhistoriska Museet.
Basfakta:
 • Svensk signal: JHKR/SGWI
 • Svenskt reg. nr: 3125
 • Längd: 54,26 meter
 • Bredd: 8,55 meter
 • Djupgående: 3,32 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 563,11 registerton
  • 1909: 543,42 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1897
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge nr 212 för Ångfartygs AB Södra Sverige i Stockholm. Bilattest underskrivet av verkstadens föreståndare Carl Gustaf August Lönnholm. Huvudredare blev den verkställande direktören Jacob Settervall. Hemort Stockholm.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 9/11 1897.

1909-02-12
Fartyget tillhör nu Stockholms Rederi AB Svea och har hemorten Stockholm. Som ny huvudredare verkade den verkställande direktören Hjalmar Blomberg.

1919
Verkställande direktören Hans Eriksson agerar som ny huvudredare.

1935
Emanuel Högberg, verkställande direktör ny är huvudredare.

1949-11-16
Fartyget säljs till Compañia Maritima La Rosa S. A., Panama för 80.000 kronor och namnändrats till “La Rosa“. Tillståndsbevis för en utrikes försäljning erhölls från Statens Trafikkommission 31/8 1949.

1950
Efter en brand i fartyget i Hamburg säljs det till lokala upphuggare.

Bild från Sjöhistoriska Museet. Från J. Robert Bomans samling.
Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. http://www.faktaomfartyg.se
 4. Utställningshäftet “Där Skepp Byggdes”