Alexander, HFCP, 1901

Basfakta:
 • Svensk signal: HFCP
 • Svenskt reg. nr: 1901
 • Längd: 68,8 fot
 • Bredd: 21,3 fot
 • Djupgående: 9,85 fot
 • Dräktighet:
  • 1839: 47,04 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1839
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi med handlaren Peter Hasselqvist i Döderhultsvik som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 9/7 1839.

1841-08-12
Ett partrederi i Malmö med handlaren O C Björkman är nya ägare till fartyget. Hemort Malmö.

1843-07-04
Efter vissa ändringar i partrederiet, handlaren O C Björkman i konkurs, så utses handlaren Emanuel Bager i Malmö till ny huvudredare för fartyget. Hemort Malmö kvarstår.

1852-03-19
Ytterligare ändringar i partrederiet medför att handlaren Johan Henrik Dieden utses som ny huvudredare för fartyget. Ingen ändring av hemort.

1870-05-23
För 2.500 kronor köper sjökapten Magnus Sjöström i Råå ensam fartyget och blir då även huvudredare. Hemorten blir Råå.

1871-03-06
Halva äganderätten köps av skepparen Pål Jönsson i Helsingborg vilket medför att fartyget nu ägs av ett partrederi. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1872-03-12
Ett partrederi i Järnavik med hemmansägare Per Persson i Järnavik som huvudredare är nu nya ägare till fartyget. Hemort Järnavik.

1885-03-10
Skepparen Johan Mattsson i Torp i Blekinge köper ensam fartyget och blir således även dess huvudredare. Hemorten Järnavik kvarstår.

1890-12-08
Efter att tidigare ägaren sålt andelar i fartyget, så tillhör det nu ett partrederi i Järnavik med tidigare ägaren skepparen Johan Mattsson som fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1895-11-10
Under resa från Blankaholm mot Helsingör med trävaror och i höjd med Utklippan drabbades fartyget av storm och förliste. Besättningen räddades av det Engelska ångfartyget Viatka och ilandsattes i Köpenhamn.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och Registreringscertifikat
 2. Kalmar Rådhusrätt och Magistrat, mät- och bilbrev