Herman Hägvall, JHNF, 3171

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförening (copyright)
Basfakta:
  • Svensk signal: JHNF
  • Svenskt reg. nr.: 3171
  • Längd: 33,14 meter
  • Bredd: 8,33 meter
  • Djup: 4,61 meter
  • Dräktighet:
    • 1898: 300,08 registerton
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1867
Byggd i Wismar, Tyskland.

1898-04-07
Under finsk flagg och namnet Frida, hemmahörande i Åbo och under resa från Helsingfors mot Skottland med pitprops strandade det utanför Rute på Gotland. Fartyget såldes som vrak på auktion i oktober 1897 för 250 kronor och reparerades till fullt sjövärdigt skick och inregistrerades i svenskt register med fru Carolina Elisa Hägvall som ensam ägare och huvudredare. Hemort Storugns.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat enligt datum ovan.

1900-03-23
Ett partrederi i Oskarshamn med huvudredaren handlaren Karl Sigfrid Alexius Boman köper fartyget. Ny hemort blir Oskarshamn.

1903-11-10
Fartyget kondemnerades i Göteborg efter att under resa från Måviken vid Sundsvall mot West Hartlepool med pitprops sprungit svårt läck och måste uppsöka nödankring i Rivöfjorden och senare bogserats in till Göteborg för en fullständig besiktning.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat