Angurvadel

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 80,78 fot
 • Bredd: 23,0 fot
 • Djupgående: 8,80 fot
 • Dräktighet:
  • 1849: 46 svåra läster
  • 1859: 45,7 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1849
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handlaren Johan Gustaf Engström i Döderhultsvik, som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 25/9 1849.

1853-09-01
Fartyget köps av den danske vice konsuln C. M. Wittensen i Naestved. Hemort Naestved.

1858-04-28
Fartyget blir åter svenskt och tidigare ägaren, Johan Gustaf Engström köper återigen ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemort Oskarshamn. Nytt fribrev utfärdas inte förrän 19/3 1859.

1859-06-14
Fartyget säljs till handlaren H Cornelius i Gamleby som blir ensam ägare och tillika huvudredare. Ny hemort blir Gamleby.

1862-12-03
Under resa Västervik – Flensburg med en last av plank och bräder gick fartyget på grund 22/11 i snötjocka och storm vid inloppet till Flensburg. Då besättningen senare tagit sig iland, sågades fartyget sönder så att last och inventarier kunde tas av lokalbor då fartyget ansågs vara vrakgods. Under en storm 3/12 slogs fartyget helt sönder.

Källor:
 1. Kommerskollegium. fribrev
 2. Aftonbladet 28/4 1863