Ojo, HLSP, 2061

Basfakta:
 • Svensk signal: HLSP
 • Svenskt reg. nr.: 2061
 • Längd: 72 fot
 • Bredd: 21 fot
 • Djup: 7,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1874: 26,5 nyläster eller 85,2 registerton
  • 1881: 70,26 registerton
  • 1894: 60,64 registerton
  • 1904: 60,17 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1874
Byggd på Bergkvara skeppsvarv av skeppsbyggmästaren A. Hammarlund för ett partrederi med skepparen Olof Pettersson (d.ä.) från Kristianopel som huvudredare. Fartygets hemort Kristianopel.
Första fribrev utfärdat 24/7 1874.

1887-03-10
Ett partrederi i Bergkvara med hemmansägaren Jonas Gustaf Pettersson från Finlabo i Bergkvara som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort Bergkvara.

1895-03-13
Efter köp för 3.350 kronor så ägs nu fartyget av ett partrederi i Timmernabben med skepparen Carl Johan William Löfström som huvudredare. Ny hemort blir Timmernabben.

1898-01-12
Efter vissa transaktioner av andelar i fartyget så utser rederiet handlaren Carl Ossian Nilsson i Timmernabben till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1899-03-11
Ännu en ändring av andelar i rederiet och efter detta utses lantbrukaren Oscar Leonard Bergqvist i Gelebo, Mönsterås till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-12-05
Rederiet ändrar fartygets hemort till Mönsterås. I övrigt inga ändringar.

1914-06-26
Fartyget förändrades till pråm och såldes till Ölands Nya Cement AB i Degerhamn. Från och med detta så saknas det i Sveriges skeppslista varför det sannolikt utgick ur registret i samband med ombyggnaden.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista