Bruno, HFST, 2357

Basfakta:
 • Svensk signal: HFST
 • Svenskt reg. nr: 2357
 • Längd: 72,40 fot
 • Bredd: 23,20 fot
 • Djupgående: 9,40 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 47,81 svåra läster
  • 1858: 46,75 svåra läster
  • 1871: 30 nyläster eller 94,56 registerton
  • 1876: 95,49 ton
  • 1881: 93,97 ton
  • 1895: 87,81 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1854
Byggt i Mjällom i Nordingrå av skeppsbyggmästaren Johan Norlöf för bonden Johan Wallins i Österwatte? under namnet Anna Maria.

1856-03-11
Fartyget köps av den i Kalmar bosatt köpmannen och vice konsuln Johan Peter Gradin. Han äger fartyget ensam och blir dess huvudredare. Fartyget namnändras till Bruno och hemort blir Kalmar.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1857-02-27
Fartyget köps av ett partrederi i Oskarshamn där fabrikören Per Henrik Hoffman utses till huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

Rederiet låter skeppsbyggmästaren A. J. Schylander förbygga fartyget i Göta Kanals skeppsdocka i Söderköping 1858. Nytt fribrev utfärdas 1858-05-18.

1858-12-24
Efter vissa ändringar i rederiet utses handlaren Per Deurell i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1865-04-18
Återigen vissa ändringar i partrederiet. Denna gång utses grosshandlaren Erland Petersson till huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1871-04-03
Fartyget säljs till skepparen August Andersson i Figeholm som blir ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1873-04-03
För 5000 Rd Rmt så köper vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort återigen Oskarshamn.
Fartyget förbyggs i Oskarshamn 1876 och nytt fribrev utfärdas 1876-05-09.

1888-05-05
Ett partrederi i Östra Torps församling i Malmöhus län köper fartyget och utser styrmannen Nils Peter Nilsson i Smyge till ny huvudredare. Ny hemort blir Smyge.

1900-06-09
Skepparen Frans Otto Österman, bosatt i Sanden i S:t Annas socken i Östergötland är ny ensam ägare till fartyget. Ny hemmahamn blir S:t Anna.

1905-05-31
Fartyget såldes till Emil Ertman i Stockholm som avriggade fartyget och sålde det vidare som pråm till handlaren O N Lagerqvist i Stockholm och därmed så utgår det ur skeppsregistret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.