Eva, JPHV, 4443

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: JPHV
  • Svenskt reg. nr: 4443
  • Längd: 34,57 meter
  • Bredd: 7,87 meter
  • Djupgående: 3,11 meter
  • Dräktighet: 223,40 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1905
Byggdes vid Oskarshamns Mekaniska Verkstads och Skeppsdockas AB för egen räkning. Hemort Oskarshamn. Bolaget verkställande direktör Magnus Liljewalch blev fartygets huvudredare.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 27/6 1905.

1908-06-06
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget sålts till Frankrike och därför borde avföras ur registret.

Källor:
  1. Kommerskollegi, Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista