Eva, JPHV, 4443

Basfakta:
 • Svensk signal: JPHV
 • Svenskt reg. nr: 4443
 • Längd: 34,57 meter
 • Bredd: 7,87 meter
 • Djupgående: 3,11 meter
 • Dräktighet:
  • 1905: 223,40 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1905
Byggdes vid Oskarshamns Mekaniska Verkstads och Skeppsdockas AB för egen räkning. Hemort Oskarshamn. Bolaget verkställande direktör Magnus Liljewalch blev fartygets huvudredare.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 27/6 1905.

1908-06-06
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget sålts till Frankrike och därför borde avföras ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegi, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista