Erik & Lorentz

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 79,95 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djupgående: 95 fot
 • Dräktighet:
  • 1837: 54,83 svåra läster
  • 1845: 49,75 svåra läster
  • 1858: 53,25 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1837 ?
Byggd på varv i Påskallavik av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi med den i Kalmar bosatte handlaren Anders Lorentz Kreuger som huvudredare. Hemort troligen Kalmar.
Första fribrev utfärdat 21/3 1836.

1845-04-29
Ett nytt partrederi i Kalmar blir fartygets nya ägare och som huvudredare utses handlaren Johan Peter Grandin i Kalmar. Förmodligen ingen ändring av hemort.

1858-05-04
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget så att det nu ägs och redas av Johan Peter Grandin. Ägaren låter skeppsbyggmästaren J. G. Roos förbygga fartyget på varv i Kalmar och namnändrar det till Gripen. Hemort Kalmar.

1862-10-??
Fartyget som var under resa från Lissabon mot Karlshamn med en last av salt strandade vid Skummeslöf i Laholmsbukten och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Karlshamns Allehanda 1862-10-29
 3. Halmstadsbladet 1862-11-10