Nils, HJDC, 2087

Basfakta:
 • Svensk signal: HJDC
 • Svenskt reg. nr.: 2087
 • Längd: 88 fot
 • Bredd: 28,5 fot
 • Djup: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1872: 38 nyläster eller 119,79 registerton
  • 1877: 117,07 ton
  • 1894: 105,22 registerton
  • 1896: 113,09 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1872
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för sjökaptenen Nils Peter Dahlgren i Figeholm. Han var ensam ägare och huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 22/7 1872.

1897-06-01
Efter att förre ägaren avlidit så tillhör fartyget nu sterbhusdelägarna. Detta innebär att ett partrederi nu äger fartyget och där handlaren Gustaf Vilhelm Hammarberg blir utsedd till huvudredare. Hemort fortfarande Figeholm.

1900-10-23
I väntan på lots, grundstötte och blev totalt vrak under storm och regntjocka på Prästörevet i närheten av Grimskärs fyr vid Kalmar under resa i barlast från Eckenförde mot Figeholm. Samtliga ombord räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1900-10-31