Herkules, HBCS

Basfakta:
 • Svensk signal: HBCS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 57 fot
 • Bredd: 21,30 fot
 • Djupgående: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1839: 29,44 svåra läster
  • 1854: 25,75 svåra läster
  • 1865: 14,83 nyläster
  • 1867: 28,5 nyläster eller 91,14 registerton
  • 1879: 79 ton
  • 1891: 80 ton
 • Riggning/typ: slup/galeas/skonare
Historik:

1839
Byggd på varv i Bergkvara som slup av skeppsbyggmästaren Anders Södergren för skepparen Håkan Sjögren i Bergkvara. Han säljer fartyget 20/7 1839 till ett partrederi i Ystad med G. Berghman som huvudredare. Ägarna riggar om fartyget till galeas. Hemort Ystad
Första fribrev utfärdat 23/8 1839.

1840-09-25
Efter att huvudredaren avlidit så utsågs Anna Christina Berghman till ny huvudredare av rederiet. Hemort som tidigare.

1841-11-19
Ett nytt partrederi i Ystad blir fartygets nya ägare och som huvudredare utses kronobefattningsmannen M. U Areskough i Ystad. Hemort kvarstår.

1847-03-27
Handlaren Lars Johan Björkegren i Simrishamn blir ny ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

1865-09-29
Ett partrederi i Oskarshamn med skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén som huvudredare blir nya ägare till fartyget vars nya hemort blir Oskarshamn.

1867-06-17
Fartyget förbyggs i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén. Rederiet utser Isak Erik August Lundberg till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

Nya mått anges till:

 • Längd: 74 fot
 • Bredd: 24,3 fot
 • Djup: 7,7 fot

1876
Fartyget säljs under året till Öregrund. I Sveriges skeppslista så anges för 1877 att huvudredare är E. Storm och 1897-98 så är det en K. Storm som är huvudredare, båda i Öregrund.
Fartyget förlorar sin signal 1887 och saknas i 1899-1900 års skeppslista.

Fartygets öde obekant. Har du information, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister.
 3. Sveriges skeppslista