Habil, HGCV/SIQG, 209

Basfakta:
 • Svensk signal: HGCV/SIQG
 • Svenskt reg. nr: 209
 • Längd: 78,5 fot (23,80 meter)
 • Bredd: 22 fot (6,06 meter)
 • Djupgående: 9 fot (2,67 meter)
 • Dräktighet:
  • 1871: 30 nyläster eller 95,68 registerton
  • 1875: 89,33 registerton
  • 1895: 81,96 registerton
  • 1900: 79,71 registerton
  • 1912: 80,31 registerton
  • 1917: 70,17 registerton
  • 1926: 65,00 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1871
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Pettersson för handlaren Olof Funqvist i Oskarshamn som med detta även är huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 12/6 1871.

1872-03-07
Fartyget säljs till ett partrederi med fjorton deltagare i Kivik med skepparen Henrik Johnsson som huvudredare. Fartyget nya hemort blir Kivik.

1879-04-02
Ett partrederi i Simrishamn med femton deltagare och med Henrik Hallberg i Kivik som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Simrishamn.

1887-07-15
Skepparen Carl Andersson i Öfver Selö i Södermanland köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Fartygets hemort blir Öfver Selö.

1892-05-31
Ett partrederi i Stockholm med två deltagare och med disponenten John Fredrik Vilhelm Gustafsson i Stockholm som huvudredare köper fartyget och låter reparera det vid Storugns Varv. Ny hemort blir Stockholm.

1898-03-08
AB Karta & Oaxens kalkbruk i Stockholm köper fartyget och disponenten John Fredrik Vilhelm Gustafsson agerar som huvudredare. Hemort ej ändrad.

1900-05-15
Efter att rederiet låtit förbygga fartyget på Koholms Varv av skeppsbyggmästaren C. J. Karlsson i Sorunda och blivit ommätt till 79,71 ton tas ett nytt certifikat ut. I övrigt inga ändringar.

1917-05-30
Anmäles till Kommerskollegium att fartyget blivit motorskonert efter att en motor på 36 hk installerats. Ommättes till 70,17 ton.

1922-07-03
Fartyget köps för 7.500 kronor av skepparen Carl Eurenius Ericsson i Öregrund och som blir huvudredare. Ny hemort Öregund.

1922-11-08
Ett partrederi med fyra deltagare i Norrtälje köper fartyget och där sjökapten Johan Axel Eliord Ericsson blir huvudredare. Ny hemmahamn blir Norrtälje. Den nya ägaren begärde att på ändra fartygets namn till Olga eller Mariana men inget av namnen ser ut att ha antagits eftersom i all senare dokumentation anges fartygets namn till Habil.

1924-04-16
Skepparen Johan Arvid Larsson i Edskön i Hille socke i Gävleborgs län är nu för 10.600 kronor fartygets ägare. Ny hemmahamn blir Gävle.

1926-04-21
Fartyget köps för 11.800 kronor av ett partrederi med fem deltagare i Borghamn där verkmästaren Karl Gustaf Welander blir huvudredare. Hemmahamn blir Borghamn.

1930-03-27
Fartyget säljs för 8.000 kronor till ett partrederi med två deltagare på Flatholmen i Bohuslän och där skepparen Ivar Albert Johansson blir huvudredare. Ny hemort blir Flatholmen.

1945-03-29
I en skrivelse till Kommerskollegium meddelas att fartyget under 1944 avriggats och huggits upp på grund av hög ålder.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat