Lindnäs

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 113,37 fot
  • Bredd: 28,60 fot
  • Djupgående: 12,42 fot
  • Dräktighet:
    • 1856: 140,15 svåra läster
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1856
Byggd på Lindnäs varv i Misterhuilt av skeppsbyggmästaren N. P. Carstens för handlaren Johan Gustaf Engström i Oskarshamn. Då han var ensam ägare till fartyget blev han även huvudredare. Hemort Oskarshamn
Första fribrev utfärdat 9/9 1856.

1856-12-29
Fartyget säljs i Köpenhamn till dansk köpare.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev