Maria Charlotta

L:na Pellegrin Marseille 1855. Barkskeppet Maria Charlotta Capt:n J.W. Schmidt 1855.
Sjöhistoriska museet (PDM)
Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 106,13 fot
  • Bredd: 28,60 fot
  • Djupgående: 14,60 fot
  • Dräktighet: 146,75 svåra läster
  • Riggning/typ: Barkskepp
Historik:

1848
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för grosshandelsbolaget Godenius & Co i Stockholm och med grosshandlaren Samuel Godenius som huvudredare. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 25/7 1848.

1861
Fartyget fick ny besättning i Stockholm den 12/6 1861 för resa mot Västervik och vidare utrikes. Efter detta datum finns endast en notis i Westerviks veckoblad den 10/8 om att virke efter det slopade Stockholmsskeppet Maria Charlotta skulle auktioneras ut i Västervik. Om dessa två är samma fartyg kan inte fastställas.

Har du information som kan klargöra detta, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Westerviks veckoblad 10/8 1861
  3. Stockholms sjömanshus, Mönstringsrulla