Nordstjernan, HCGB

Basfakta:
 • Svensk signal: HCGB
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 71,75 fot
 • Bredd: 22 fot
 • Djupgående: 9,61 fot
 • Dräktighet:
  • 1854: 50,79 svåra läster
  • 1865?: 29,26 nyläster
  • 1866: 27,5 nyläster eller 88,36 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1851
Byggd i Kemi i Finland av skeppsbyggmästaren Johan Kjellström troligen för ett partrederi på orten. Fartygets namn var Pohjantäthi.

1854-07-04
Ett partrederi i Haparanda med handlaren Carl Westergren som huvudredare köper in fartyget till Sverige och namnändrar det till Nordstjernan och det får hemorten Haparanda.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1865-05-26
Ett partrederi i Misterhult blir fartygets nya ägare. Till huvudredare utses säteriägaren Nils Larsson. Fartygets hemort blir Figeholm.

1866-03-27
Ett partrederi i Söderåkra socken med skepparen Carl Anton Larsson i Bruatorp som huvudredare köper fartyget. Hemort ej angiven men kan vara Djursvik eller Bergkvara.

1868-06-19
Handlaren Gottfried Meurling i Kalmar är huvudredare i det partrederi som blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Kalmar.

1875-04-12
Ett nytt partrederi i Kalmar med hemmansägare Johan Gustaf Åsberg som huvudredare köper fartyget. Hemort kvarstår.

1877
Fartyget slopat i Skäggenäs

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev