Mathilda

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 60 fot
  • Bredd: 21,90 fot
  • Djupgående: 8,9 fot
  • Dräktighet:
    • 1854: 29,74 svåra läster
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1854
Byggd i Vätö av skeppsbyggmästaren Matts Andersson för ett partrederi i Södertälje med handelsbokhållaren Anton Nordström som huvudredare. Hemort troligen Södertälje.
Första fribrev utfärdat 9/5 1856.

1862-05-13
Ett partrederi i Mönsterås med handlaren Georg Peter Lindqvist som huvudredare är fartygets nya ägare. Hemort Mönsterås.

Fartygets vidare öden är ej kända eftersom det saknas ytterligare fribrev och information i Oskarshamns och Kalmars sjömanshus.

Har du information som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev