Hjalmar (b 1857)

Basfakta:
 • Dansk signal.: NHBK
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 84,30 fot
 • Bredd: 23,60 fot
 • Djup: 9,20 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 62,30 svåra läster
  • 1871: 123 nrt (Dk)
  • 1872: 105 nrt (Dk)
  • 1895: 100 nrt (Dk)
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Oskarshamn av skeppsbyggmästare David Reinhold Andersson för Döderhultsviks Varvsbolag där handlaren I E A Lundberg utsågs till huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 24/7 1857.

1857-12?
Fartyget säljs i Köpenhamn till danskt rederi för 6500 Danska Rmt och namnändras till Lalina samt får troligen Köpenhamn som hemort.

1858
Säljs till ett ej namngivet rederi och byter namn till Hjalmar. Hemort Köpenhamn.

1867
Firma Fr. Th. Adolphs Enke är ny ägare och/eller huvudredare till fartyget som nu namnändras till Sönderjylland. Även här med Köpenhamn som hemort.

1883
Nu anges att A. W. Skibsted enke är ny ägare och/eller huvudredare till fartyget vars hemort fortfarande är Köpenhamn.

1895
Anna S. Skibsted anges nu som ny ägare och/eller huvudredare. Fartygets hemort fortfarande Köpenhamn.

Fartyget utgår ur Danmarks skibslister från och med 1901.
Slutligt öde ej känt

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarier
 2. Danmarks skibslister
 3. http://www.jmarcussen.dk