Aros (b 1862)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 67,74 fot
 • Bredd: 19,60 fot
 • Djupgående: 6,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1862: 40 svåra läster eller 23,04 nyläster
  • 1864: 37,68 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1862
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi på orten med handlaren Nils Johan Petersson i Figeholm som huvudredare. Fartygets hemort Figeholm
Första fribrev utfärdat 21/4 1863.

1867-11-11
Under resa från Köpenhamn mot Gävle med en last av vetemjöl var man i en hård storm tvungen att kapa masterna och strandade i närheten av Grisslehamn och blev vrak. Besättningen räddades under stora svårigheter.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Upsala 1867-11-15