Ernst, HGTM

Basfakta:
 • Svensk signal: HGTM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 116,5 fot
 • Bredd: 22 fot
 • Djupgående: 11,2 fot
 • Dräktighet:
  • 1872: 28,5 nyläster eller 115,79 registerton
  • 1882: 218,36 registerton
  • 1884: 217,88 registerton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1872
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Sven Olsson för Kalmar Ångbåts AB med handlaren Johan Jeansson i Kalmar som huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 23/4 1872.

1873-05-26
Christianstad, Åhus, Cimbrishamn & Trelleborgs Ångbåts Rederibolag köper fartyget med grosshandlaren Carl Johan Fulgentins Ljunggren som huvudredare. Fartygets hemort blev Christianstad.

1882-04-21
Ångfartygs AB Ernst i Christianstad blir nya ägare till fartyget där ingenjören Carl Johan Fredrik Ljunggren blir huvudredare. Hemort kvarstår.

1890-03-11
M. Flensburgs Söner i Malmö meddelar kommerskollegium att man nyligen köpt fartyget och att eftersom fartyget undergår en större reparation avser man att då denna är slutförd begära ett nytt fribrev. Man anger även en önskan om att göra ett namnbyte till “Ernesto”.
Partrederiet, bestående av fyra deltagare, erhöll 13/5 1890 nytt fribrev för fartyget som bibehöll namnet “Ernst”. Till huvudredare utsågs vice konsuln Theodor Flensburg i Malmö. Hemort Malmö.

1892-01-16
Enligt meddelande från Svensk-Norska konsulatet i Bremen meddelas att fartyget sålts till en herr R. G. Ramsland i Stavanger, Norge.

Fartyget vidare öden ej kända. Har du ytterligare information vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev