Ida, HFTK, 479

Basfakta:
 • Svensk signal: HFTK
 • Svenskt reg. nr: 479
 • Längd: 104,10 fot
 • Bredd: 27,75 fot
 • Djupgående: 13,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 118 svåra läster
  • 1856: 124,95 svåra läster
  • 1869: 72 nyläster eller 213,54 registerton
  • 1876: 213,62 ton
  • 1878: 223,59 ton
  • 1892: 221,97 ton
  • 1865: 211,72 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1855
Byggd på varv i Påskallavik av skeppsbyggmästaren F. A. Thorén för ett partrederi med handlaren Per Edvard Kreuger i Kalmar som huvudredare. Hemort troligen Kalmar.
Första fribrev utfärdat 3/7 1855.

1871-04-08
Ett partrederi på Gullholmen köper fartyget och utser skepparen Olof Österberg till huvudredare. Hemort blir Gullholmen.

1880-02-27
Skepparen Mathias Johnsson i Morlanda blir huvudredare i ett partrederi som blir fartygets nya ägare. Hemort Gåsö.

1893-04-19
Ett partrederi i Glimsås köper fartyget och som huvudredare utses nämndemannen Niclas Olsson i Glimsås. Fartygets nya hemort blir Glimsås.

1902-04-15
Fartygsbefälhavaren Edvard Jonasson köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Östra Långekärr.

1903-05-29
Ett partrederi i Göteborg med sjökaptenen Gustaf Ferdinand Ahlberg som huvudredare är nya ägare. Hemort blir Göteborg.

1903-09-25
Fartyget köps för 4000 kronor av ett partrederi i Halmstad med urmakaren Gustaf Adolf Lindblom som huvudredare. Ny hemort blir Halmstad.

1903-10-10
Under resa från Halmstad mot Boness med pitprops måste fartyget överges i Nordsjön under en orkanliknande storm. Besättningen infördes till Leith av Halmstadsbriggen Maria.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och Registreringscertifikat
 2. Tidningen Halland 1903-10-13