Lars, HTGL, 95

Basfakta:
 • Svensk signal: HTGL
 • Svenskt reg. nr: 95
 • Längd: 57 fot
 • Bredd: 20,8 fot
 • Djupgående: 8,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1845: 24,87 svåra läster.
  • 1856: 28,06 svåra läster
  • 1875: 18,5 nyläster
  • 1877: 53,04 registerton
 • Riggning/typ: slup /skonare
Historik:

1845
Byggs på varv i Påskallavik som slup av skeppsbyggmästaren P. Ljungdahl för för ett partrederi på orten med handlaren Nils Callerström som huvudredare. Fartygets hemort blir Påskallavik.
Första fribrev utfärdat 24/2 1846

1849-04-13
Rederiet riggar om fartyget till skonare och erhåller nytt fribrev vid datum ovan. I övrigt inga ändringar.

1856-05-11
Handelbolaget William Byström & Co i Visby blir ny ägare till fartyget och huvudredare blir bolagets ägare William Byström. Ny hemort blir Visby.

1858-12-17
Handlaren i Visby J. P. Åberg köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1888-05-23
Ett partrederi i Visby med handlaren Gustaf Theodor Hägg som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort som tidigare.

1889-04-05
Ett nytt partrederi i Visby köper fartyget och utser handlaren Johan August Dahlström som ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1891-04-28
Den i Fröjels socken på Gotland bosatte skepparen Carl Gustaf Pettersson blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget där hemorten blir Fröjels socken.

1892-04-08
Handlaren Carl Johan Palmqvist i Oskarshamn köper ensam fartyget för 1500 kronor och blir även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1898-08-29
Avriggad och såld för 75 kr som pråm för att användas vid muddringsarbeten i Kalmarsund

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1898-08-20