Emelie (b 1855)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 81,20 fot
 • Bredd: 22,50 fot
 • Djupgående: 8,70 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 48 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1855
Byggd på varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O. L. Nordström för handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås. Han var ensam ägare och även huvudredare. Fartygets hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 7/9 1855.

1858-10-19
På resa från Mönsterås mot Lübeck med en last av bräder strandade fartyget i närheten av Sandhammaren och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarie.
 2. Calmarposten 1858-10-27