Napoleon, HBMD

Basfakta:
 • Svensk signal: HBMD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 54,64 fot
 • Bredd: 21,10 fot
 • Djupgående: 7,30 fot
 • Dräktighet:
  • 1840: 22,17 svåra läster
  • 1867: 23 nyläster eller 75,14 registerton
 • Riggning/typ: Slup
Historik:

1840
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Peter Hasselqvist som också blev fartygets huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 13/6 1843.

1844-04-30
Ett partrederi med två deltagare har övertagit fartyget och där skepparen Nils Wickberg blir huvudredare. Förmodligen ingen förändring av hemort.

1845-03-28
Fartyget köps av ett partrederi med tre deltagare i Döderhultsvik med handlaren Nils Peter Ekvall som huvudredare. Hemma i Döderhultsvik.

1857 (osäkert årtal)
Under resa från Mönsterås mot Skåne, sannolikt med en ny ägare, med trävaror strandar fartyget i närheten av Skäggenäs och förs till Timmernabben i marvatten.

1867
Fartyget förbyggs av skeppsbyggmästaren J. Nordström i Timmernabben och omriggas troligen från galeas till skonert för ett partrederi med tre deltagare i Timmernabben och med handlaren Sven Olsson i Timmernabben som huvudredare. Fartygets hemort Timmernabben.

1867-10-19
Fartyget tillhör nu ensamt sjökapten Johan Algot Larsson i Kalmar. Han blir då även huvudredare. Fartyget namnändras till Victoria och får Kalmar som hemmahamn.

1871-03-18
Sjökaptenen Johan Peter Magnusson köper ensam fartyget och blir då huvudredare. Ingen ändring av hemmahamn.

1873-04-10
Fartyget köps av ett partrederi i Strömstad med fjorton deltagare. Huvudredare blir badmästaren A. M. Strömberg i Strömstad. Fartygets hemort Strömstad.

1884-05-11
Fartyget säljs till ett Norskt rederi och utgår ur svenskt register.

Vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev